CNC

Przygotowanie plików wykonawczych na maszyny CNC

Przygotowywanie plików wykonawczych na frezarki numeryczne. Oferujemy przygotowanie G-Code’ów dla maszyn CNC zarówno dla pracy z interpolacją w 2 osiach jak i w 3 osiach. Możliwe tworzenie plików dla frezarek 4-osiowych ale to zależy od oprogramowania sterującego maszyną.

Szczegóły

Cena: PLN0.00

Tworzenie modeli 3d i dokumentacji technicznej

Oferujemy możliwość tworzenia modeli 3d na podstawie rysunków 2d. Umożliwia to łatwiejsze modyfikacje i ulepszanie danego urządzenia. Na podstawie modelu 3d generujemy kompletną dokumentację techniczną maszyny. Na życzenie przygotowujemy pliki wykonawcze(płaskie *.dxf lub g-code’y) patrz: przygotowywanie plików wykonawczych.

Szczegóły

Cena: PLN0.00

Napisano w